MR. N.B.G. TELDERS

Advocaat huur- en erfrecht

Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg en aandacht is besteed, wordt door mr. N.B.F. Telders geen aansprakelijkheid aanvaard voor de eventuele gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.

De op deze website voorkomende informatie wordt uitsluitend als algemene informatie ter beschikking gesteld.

De informatie op of via deze website, inclusief deze disclaimer, kan op elk moment zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

Terug